Ιστορικό

Ιστορικό

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1996 και λειτούργησε ως συστεγαζόμενο με το 2ο και το 3o Γυμνάσιο  στο χώρο που βρίσκονται σήμερα το 2o και 3o Γυμνάσιο ,στην τοποθεσία Φόρος, Πρέβεζα .

Ο πρώτος Διευθυντής του που υπήρξε και ο πρωτεργάτης της ίδρυσης του ήταν ο Νικόλαος Ραφτόπουλος.

Το σχολείο μεταστεγάστηκε το 2006 σε νέο ανεγερθέν σύγχρονο διδακτήριο όπου μέχρι σήμερα διεξάγονται τα μαθήματα .

Είναι άριστα εξοπλισμένο με τις  αίθουσες γενικής παιδείας, τα εργαστήρια φυσικής-χημείας, Η/Υ, τεχνολογίας, καλλιτεχνικών , μουσικής με χώρους κατάλληλους και  λειτουργικούς , σε πολύ καλή κατάσταση και επαρκούν για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος.