Κτιριακές Υποδομές – Εξοπλισμός

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Το σχολείο αποτελεί ένα σύγχρονο διδακτήριο που διαθέτει τα κάτωθι :

 • 9 Αίθουσες διδασκαλίας ( Εξοπλισμένες με wifi , και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για Η.Υ. και προτζέκτορες )
 • Εργαστήριο Πληροφορικής ( Εξοπλισμένο με σύγχρονο σετ Η.Υ- 12 στον αριθμό –  Προτζέκτορα και οθόνη προβολής  server  και 1 ακόμη Η.Υ. )
 • Εργαστήριο Τεχνολογίας ( Εξοπλισμένο με σύγχρονο Η.Υ  , Προτζέκτορα και οθόνη προβολής , έγχρωμο εκτυπωτή )
 • Εργαστήριο Εικαστικών ( Εξοπλισμένο με σύγχρονο Η.Υ , Προτζέκτορα και οθόνη προβολής )
 • Εργαστήριο Μουσικής ( Εξοπλισμένο με σύγχρονο Η.Υ , Προτζέκτορα και οθόνη προβολής )
 • Εργαστήριο φυσικών επιστημών ( Εξοπλισμένο με σύγχρονο διαδραστικό σύστημα και Η.Υ , Προτζέκτορα και οθόνη προβολής )
 • 2 Αίθουσες εξοπλισμένες με διαδραστικά συστήματα
 • 1 Αίθουσα εξοπλισμένη με σύγχρονο διαδραστικό σύστημα ( Πρόγραμμα ΕΣΠΑ), 3 Η.Υ. , 4 laptops , 3 tablets που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δεύτερο εργαστήριο για τη διδασκαλία των μαθημάτων με χρήση ΤΠΕ .
 • Αίθουσα εκδηλώσεων με κεντρική μικροφωνική εγκατάσταση , Η.Υ , προτζέκτορα και οθόνη προβολής.

Οι χώροι της διοίκησης του σχολείου (γραφεία διεύθυνσης και καθηγητών),

 • Γραφείο Φυσικής Αγωγής
 • Βοηθητικοί χώροι, αποθήκες</p> <p>
 • Μεγάλος αύλειος χώρος,
 • Δύο σκιασμένα αίθρια και παγκάκια και δέντρα σε συνδυασμό με το ωραίο φυσικό περιβάλλον καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.