Τμήματα Διδασκαλίας

Τμήματα Διδασκαλίας

Το σχολείο  μας  κατά το σχολικό έτος 2022-2023 λειτουργεί με εννιά τμήματα , ως  εξής :

3 τμήματα  στην  Α΄ Ταξη

3  τμήματα  στην  Β’ Τάξη

3  τμήματα  στην  Γ΄ Τάξη

 

Ξένες  γλώσσες :

Διδασκονται  τα  Αγγλικά  σε δυο  επίπεδα ,

Διδάσκονται  Γαλλικά  και  Γερμανικά  και  στις  τρεις τάξεις.